Andere internetsites

IVN Limburg

Wat is het IVN?

Het IVN wil graag meer natuur voor de mensen, maar ook meer mensen voor de natuur. Het IVN wil bijdragen aan een duurzame samenleving; het IVN brengt mensen bijeen die de zorg voor natuur en milieu, vooral op lokaal niveau, delen.
Het IVN is een landelijke vereniging met lokale afdelingen. Het IVN wordt ondersteund door beroepskrachten die de IVN-afdelingen ondersteunen, onder meer door het ontwerpen van nieuwe cursussen. In Limburg kunt u terecht bij het provinciaal IVN Consulentschap Limburg te Roermond. 
Voor meer informatie klik hier